Đăng ký

GREENFIELD SCHOOL

Gửi thông tin

GREENFIELD SCHOOL?

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN

Chương trình giáo dục của Greenfield cho thế hệ “Công dân toàn cầu” của kỷ nguyên mới hướng đến phát triển năng lực toàn diện bao gồm:
5 năng lực phẩm chất, 5 năng lực chuyên môn, 8 kỹ năng nền tảng

 • Integrity (Chính trực)    
 • Community (Cộng đồng)
 • Perseverance (Kiên trì)
 • Equality (Bình đẳng) 
 • Excellence (Xuất sắc)

5 NĂNG LỰC PHẨM CHẤT

5 NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 • Ngôn ngữ (Tiếng Anh, Ngữ Văn)
 • Khoa học tự nhiên & công nghệ (Toán, Lý, Hóa, Sinh, STEAM, CNTT, Engineering)
 • Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD, Giáo dục cảm xúc và xã hội - S.E.L)
 • Nghệ thuật (Nghệ thuật thị giác, Âm nhạc, Kịch nghệ)
 • Giáo dục cá nhân (Kỹ năng sống, Định hướng nghề nghiệp, Giáo dục thể chất)

8 KỸ NĂNG NỀN TẢNG

 • Listening (Nghe)
 • Speaking (Nói)
 • Problem Solving (Giải quyết vấn đề)
 • Teamwork (Làm việc nhóm)
 • Leadership (Lãnh đạo)
 • Aiming high (Đặt mục tiêu)
 • Stay positive (Sống tích cực)
 • Creativity (Sáng tạo)

03 HỆ ĐÀO TẠO

HỆ SONG NGỮ
CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Xây dựng trên nền tảng giáo dục khai phóng trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Hướng đến mô hình giáo dục cung cấp cho các cá nhân một nền tảng kiến thức cùng năng lực cảm thụ có thể chuyển đổi trong bất kỳ môi trường nào.

chi tiết >

HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

Chương trình học xoắn ốc, xuyên suốt từ lớp 1-12 và thống nhất với hơn 10.000 trường tại 160 quốc gia trên toàn thế giới. Cung cấp kiến thức khoa học và xã hội chuyên sâu, đa dạng; thiết lập và phát triển hệ kĩ năng mềm thiết yếu.

Chi tiết >

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO 

Nội dung cấu trúc xuyên suốt Liên Cấp học từ Lớp 1-12, tối ưu hóa theo hướng giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp: “học thật”, “thi thật”, “làm chủ kiến thức thật”.

Chi tiết >

Tại Greenfield School, chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có quyền sống và học tập trong một môi trường hạnh phúc...

HỌC BỔNG TUYỂN SINH GREENFIELD SCHOOL

tÌM HIỂU THÊM

YOUNG
GLOBAL
CITIZENS

GLOBAL
LEADERS

A-LEVEL
ENTREPRE
-NEURS

Với sứ mệnh là nơi ươm mầm, phát triển năng lực toàn diện, Greenfield School đã và đang xây dựng nền tảng giáo dục khai phóng, dẫn lối thành công trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 dựa trên nền tảng Khung chương trình quốc tế Cambridge tích hợp để phù hợp với xu hướng và bối cảnh học sinh Việt Nam, đặc biệt là đầu tư bài bản chương trình đào tạo với "Hệ song ngữ công dân toàn cầu".

Xem thêm >

Giảm 20% học phí trong suốt bậc học khi đăng ký hệ Cambridge A-Level

Giảm 30% khi đóng học phí sớm trước ngày 22/01/2021

Giảm 5% học phí trong suốt bậc học khi đăng ký hệ Song ngữ Công dân toàn cầu

Giảm 25% khi đóng học phí sớm trước ngày 01/02/2021

Giảm 5% học phí sau ưu đãi cho Phụ huynh có nhiều hơn 01 con (ruột) đang học tập tại trường

Tìm hiểu thêm

Dành cho phụ huynh ghi danh và đóng học phí sớm!

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Gửi thông tin

Kết nối với chúng tôi

TRƯỜNG SONG NGỮ LIÊN CẤP
GREENFIELD SCHOOL

Đường Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

024-7309-3939 / 0911-008-567

info@greenfield.edu.vn

http://greenfield.edu.vn